Om oss

TCQ Consulting är ett konsultföretag i Sjuhäradsbygden som specialiserat sig på att skapa bra inomhusmiljö. Med hjälp av standarden ISO 16890 skapas en innemiljö som uppfyller kraven från världshälsoorganisationen WHO, Sveriges miljömål Frisk Luft eller andra krav.

Baserat på erfarenheter från mer än 20 år av innemiljöfrågor, har vi det som krävs för att säkerställa en innemiljö mot högt ställda krav. En viktig förutsättning för att klara detta är att byggnaden har ett mekaniskt till- och frånluftssystem.

Ett uppdrag att skapa god innemiljö omfattar följande

Standarden ISO 16890 mäter prestanda på filter på ett helt nytt sätt. Baserat på mätdata från standarden kan man designa innemiljön så att den blir vad man önskar.

En bra innemiljö Vårt Ansvar
TCQ Consulting